Om oss

"Med spetskompetens inom optisk fiber och en bred produktportfölj har vi möjlighet att möta marknadens växande behov av bredbandsutbyggnad."
Håkan Bäckström, VD, Hexatronic Cables & Interconnect Systems

 

Våra kunder är hjärtat i vår verksamhet
Hexatronic Cables & Interconnect Systems erbjuder ett brett sortiment av systemlösningar och produkter för transport-, stads-, access-, och sjökabelnätverk. Genom ständig utveckling av våra systemlösningar och produkter eftersträvar vi att stärka vår position som en ledande aktör i arbetet med att utveckla den digitala infrastrukturen.

Våra systemlösningar och produkter är utvecklade för att möta våra kunders behov av uppgradering och utbyggnad av befintliga nätverk, vilket ger bättre kostnadskontroll över hela nätverkets infrastruktur. Baserat på vår samlade erfarenhet inom koncernen kan vi erbjuda en produktportfölj som väl emotser marknadens behov.

Våra systemlösningar består av blåsfiber och system för nätverk med traditionell optofiberkabel. Vår systemlösning för effektiv utbyggnad av FTTH (fiber till hemmet) kallas Matrix. Systemet är speciellt utvecklat för stads- och accessnätverk där höga krav ställs på korta installationstider och maximal prestanda.

 

En del av Hexatronic Group
Hexatronic Group är en svensk koncern med fokus på system- och produktlösningar i huvudsak inom fiberkommunikation med ett brett erbjudande av system- och produktlösningar för infrastruktur främst inom passiv fiberoptik. Vi kombinerar det stora bolagets stabilitet och resurser med det lilla företagets flexibilitet och snabbhet. Hexatronic verkar på en global marknad och våra kunder är företag inom telekombranschen som till exempel operatörer, telekomföretag, nätägare, distributörer samt systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Sverige med egna försäljningskontor och/eller dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina, Storbritannien, USA och Nya Zeeland. 

 

För mer information om Hexatronic Group: www.hexatronicgroup.com