Privacy Policy

Om Hexatronic

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

 

Så här samlar vi in personuppgifter

När du registrerar dig för nyhetsbrev eller använder något av våra kontaktformulär på våra publika webbplatser (se listade bolag och webbplatser under https://hexatronicgroup.com/vaara-bolag/ ) eller väljer att skriva ett mejl till oss ger du samtidigt ditt samtycke till behandling av dina personliga uppgifter som du lämnar till något av Hexatronics koncernbolag. Vi samlar även in information som kan härledas till dig genom användning av s.k. cookies.

 

Det här använder vi dina personuppgifter till

Hexatronic använder bara dina uppgifter för att kontakta dig i det sammanhang som du själva efterfrågat och i ditt intresse för våra produkter eller vårt företag (rättslig grund: berättigat intresse och/eller ditt samtycke). Hexatronic lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part utan att först informera dig eller fråga dig om lov.

 

Typ av personuppgifter vi samlar in

IP-adresser, platsuppgifter (grovt uppskattat), e-postadress, namn, telefonnummer, fri text i meddelanderutor, samt eventuella filer innehållande personuppgifter du själv laddar upp till oss via t.ex. en jobbansökan.

 

Så här länge sparar vi personuppgifter

För nyhetsbrev spara vi dina uppgifter till du själv avregistrerar dig från framtida utskick.

För jobbansökningar sparar vi dina uppgifter och bilagor du skickat till oss i 6 månader innan uppgifterna automatisk raderas.

Automatisk radering gäller ej om din ansökan skulle leda till anställning. Då spara vi dina uppgifter i samband med att anställningen träder i kraft. Skulle du senare välja att avsluta din tjänst hos oss kan vi komma att spara dina uppgifter för andra skäl (se avsnitt nedan). Eller för ditt personliga intresse om du själv önskar att vi sparar dina uppgifter för framtida referenser.

Är du kund till oss sparar vi dina uppgifter så länge som behövs för att uppfylla vårt åtagande åt dig (rättslig grund: fullgörande av avtal). Vid avslutat åtagande sparar vid dina uppgifter i 1 år innan dessa raderas om du inte fortfarande visar intresse för våra produkter. Uppgifter som vi av andra skäl måste spara enligt t.ex. bokföringslagen eller arkivlagen sparar vi så länge som krävs enligt dessa lagar.

 

Så här skyddar vi dina personuppgifter 

När du besöker någon av våra webbplatser skyddas din trafik av s.k. SSL certifikat. Detta skyddar din information genom kryptering när du klickar på knappen skicka eller registrerar dig för något av våra nyhetsbrev. 

Vi har även säkerställt att våra tjänsteleverantörer och personuppgiftebiträden behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt via avtal och tekniska åtgärder. 

Samtliga register som dina personuppgifter sparas i är skyddade med inloggningar och behörighetssystem och endast tillgängliga för personer som delar ditt och Hexatronics gemensamt intresse för behandlingen t.ex. HR avdelningen i samband med en jobbansökan.  

I fallet med biträden finns alltid ett underliggande avtal som säkerställer access och att inte olovlig spridning av dina personuppgifter sker. 

Vi har interna policyer och rutiner för t.ex. 

  • Incidenthantering 

  • Riskanalys 

  • Informationssäkerhet 

m.m. 

 

Tjänsteleverantörer och biträden som får tillgång till dina personuppgifter 

Tjänsteleverantör 

Delade personuppgifter 

MailChimp 

namn, e-postadress 

Microsoft Office 365 (lagringsplats Europa) 

namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer samt fritext i meddelanderutor från kontakformulär 

Nasdaq Corporate Solutions (för pressreleaser och jämte nyhetsbrev) 

 

e-postadress 

Microsoft Azure 

 

Lagringsplats för loggfiler innehållande namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer samt fritext i meddelanderutor 

Google 

Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys (IP-adresser samt grovt uppskattad geografisk plats)  

Hotjar 

Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys (IP-adresser) 

 

 

Biträde 

Delade personuppgifter 

Ohappa AB (webbyrå) 

Se avsnitt ”Typ av personuppgifter vi samlar in" 

Kreativa Byrån i Örebro AB (webbyrå) 

 

Se avsnitt ”Typ av personuppgifter vi samlar in" 

 

Hur avregistrerar du dig från nyhetsbrev? 

Gällande nyhetsbreven kan du när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken för avregistrering längst ner i mejlet. Då raderas du också från våra register för nyhetsbreven. 

 

Har du frågor eller vill få något ändrat eller raderat? 

Alla rättigheter till behandlingen gäller för dig som privatperson enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR) 

För begäran om rättelse eller rätten att bli bortglömd skickar du din förfrågan till Hexatronics ombud för GDPR och personuppgiftshantering till gdpr@hexatronic.com . 

Detta kan gälla din ansökan om lediga jobb eller dom uppgifter du lämnade till oss genom något av våra kontaktformulär. Eller övriga frågor om hur vi behandlar dina personliga uppgifter.