Leverantör

Inköp
Våra leverantörer är centrala i vår strategi att leverera värde till våra kunder. Våra leverantörer behöver vara tillförlitliga, lyhörda, innovativa och leverera högkvalitativa produkter och tjänster som är kostnadseffektiva. Vi strävar efter att bygga starka relationer som gynnar båda parter på lång sikt.

Som en potentiell leverantör är det viktigt att du vet och förstår våra urvalskriterier som beskrivs i dokumenten Hexatronic Supplier Requirements och General Purchasing Conditions. Vi vill också uppmana dig att läsa vår uppförandekod.

Läs Hexatronic Supplier Requirements

Läs General Purchasing Conditions

Läs Packing and Marking Instruction

Läs Uppförandekod

Läs Miljökrav på leverantörer