MTV31000 Rubber Sealing Kit

Tätnigskit, gummipasta, för kablar och mikrorör

Rubber Sealing Kit for Cables and Microducts - Product Currently only offered in Sweden

 

Användnigsområde

Kitet består av två delar gummimassa som härdas när de knådas tillsammans. Detta kit används normalt för att täta ändar på buntade mikrorör.

Vid användning i temperaturer under 23° C, så kan massan kräva mer arbete vid blandning och applicering. Härdningstiden blir också längre.

Det rekommenderas att prova ut små mängder av produkten först för att se hur pass hanterbar produkten är i olika temperaturförhållanden.

De exakta proportionerna 1:1 måste respekteras för att inte förändra produktens hanterbarhet och egenskaper. Mikrorören, handskar etc. måste vara absolut rena och fria från smuts, olja och fett.

Massan klarar 24 månaders lagring vid 5° - 27°C.

 

 

Rekommenderade tillbehör

Skyddshandskar, vinyl, 100p typ Clas Ohlson 40-9155-3      

Obs! Använd endast vinylhandskar! Latexhandskar får ej användas då latex reagerar med massan och försvårar appliceringen och förhindrar härdningen.

Eltejp, typ 3M Scotch Super 33+ eller liknande PVC tejp med hög dragstyrka och god flexibilitet

 

Miljöinformation

Tätningsmassan klassas som icke farlig enligt reglering (EC) 1272/2008 (CLP).

Säkerhetsdatablad:


1/1301-MTV31000
2/1301-MTV31000

 

Montering av tätning

Använd vinylhandskar, ej latex (latex förhindrar härdningen av produkten)

Ta samma mängd massa från de två förpackningarna (1:1). Blanda ordentligt så att massan får en homogen färg

Stäng påsarna/locken på förpackningarna. Blanda inte ihop de olika påsarna/locken för de olika förpackningarna A och B

Mtv31000 1 

Tillsätt massan på den synliga röränden och “massera” in denna så den går in mellan alla mikrorör och också täcker ytan på rören.

Se till att tillräckligt mycket massa används och att massan fyller ut I alla mellanrum och även täcker utsidan av rörknippet.

 Mtv31000 2

Använd eltejp av hög kvalitet (PVC, typ 3M Super 33 eller liknande).

Använd tejpen för att komprimera massan. Börja vid rörknippets mantel och låt tejpen överlappa. Dra åt hårt!

 

 Mtv31000 3

Fortsätt linda tejpen åtminstone 2 cm överlappvid manteln

Tätningen är nu klar och tätar direkt, men låt massan härda ca 3 tim vid 23 °C för att åstadkomma en permanent och tålig tätning.

 

 Mtv31000

 

 

 


Back