Vår vision

Vi ska vara marknadens mest attraktiva partner genom att erbjuda innovativa system och produkter som ger våra kunder den bästa totala ägandekostnaden (Total Cost of Ownership).

 

Genom att vara innovativa, flexibla och kundorienterade kan vi utveckla lösningar och produkter anpassade för olika typer av användningsområden. Tack vare vår kunskap och erfarenhet har vi möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätt utveckla, sälja och tillverka produkter som tillgodoser våra kunders behov. Alla våra produkter är tillverkade för att ge minsta möjliga miljöpåverkan genom hela livscykeln.

En väl utbyggd digital infrastruktur skapar goda förutsättningar för företag, människor och sammhällen att växa och utvecklas. Utbyggnaden av fiberbaserat bredband för för oss att jämföra med den betydelse glödlampan och elektriciteten hade för 100 år sedan. Det förändrar människans sätt att kommunicera.

“Elektricitet är en modern livsnödvändighet”
(Franklin Roosevelt, at Rural Electrification Administration celebration, 1938)