Uppgradera ditt blåsverktyg

02 maj 2019

2019 05 02 Blaaspistol Webb

Skicka in ditt gamla verktyg och få det uppgraderat till senaste versionen!

Du som har Hexatronics äldre blåsverktyg av typen LTT1792011 har nu möjlighet att få det uppgraderat så att den får nästintill samma egenskaper som Hexatronics senaste verktyg LTT1792040! 

Du skickar in ditt verktyg till oss, vi gör en omfattande uppgradering och du får tillbaka ett fräscht verktyg!

En uppgradering inebär att du får nya funktioner som underlättar ditt dagliga arbete. Verktyget blir även mer robust med kraftigt förbättrad mekanisk tålighet.

 

Vad ingår?

- Alla svarta plastdetaljer byts ut mot nya, blåa detaljer, nu i stålarmerad plast. Du får ett mer robust verktyg som tål tuffare tag helt enkelt!

- Nya gummidetaljer med gummigrepp, integrerade i hantaget som inte lossnar och nytt friktionsgummi till drivhjulen.

- Elektronikenheten byts ut mot en ny, vädertätad enhet med OLED display. I denna finns en ny, lättavläst batteriindikator som gör det enklare för dig att planera dagens blåsningar.

- En knapp med hastighetslåsning för valfri hastighet monteras. Mycket lämplig för långdistansblåsning då man inte behöver hålla i avtryckaren under hela installationstiden!

Hur gör jag?

Kontakta din grossist eller en säljrepresentant på Hexatronic och be om ett “Servicepaket - Uppgradering Blåsverktyg”. Skicka sedan in verktyget till:

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB
ABF Tool Service
Kabelvägen 1
824 82 Hudiksvall

Så snart verktyget kommer in till oss så sker uppgraderingen, normalt inom 2-3 arbetsdagar. Verktyget skickas sedan direkt tillbaka till dig. Leveransen från oss tar ytterligare 2-3 dagar i anspråk.

 

Villkor

Erbjudandet  gäller kompletta verktyg med fungerande motor, magnetkoppling, drivhjul. Samtilga metalldetaljer förväntas vara hela. Plastdetaljer och display kan dock vara defekta då de åtgärdas vid uppgraderingen.

Skulle ditt verktyg behöva repareras utöver det som ingår i uppgraderingserbjudandet så så återkommer våra servicetekniker till dig med en prisuppskattning.

Uppgraderingen avser de moment som beskrivs i denna information vilket medför att ditt verktyg i stort sett får samma egenskaper som blåsverktyg LTT1792040. Skillnader förekommer dock.


Tillbaka