Tydlig och enkel streckmärkning av ribbon i Skanovagodkända ribbonkablar

01 jul 2015

Hexatronic Mailchimp Banner Ribbonband

 

Som enda tillverkare i Norden erbjuder Hexatronic streckmärkta fiberband (ribbon) för att underlätta skarvning av ribbonkablar. Den tydliga streckmärkningen gör det enklare för installatören att identifiera ribbon och fibrer, jämfört med alternativa metoder.

 

Hexatronics unika streckmärkning sitter fast under hela kabelns livstid. Metoden är godkänd av Skanova och medför betydande tidsbesparingar vid installation samt mindre risk för kostsamma felskarvningar.


Så här fungerar det:
Fiberoptiska ribbonkablar består normalt av en spårkärna där varje spår rymmer ett eller flera fiberband. Vid skarvning av fibrerna så måste därför varje band i varje enskilt spår särskiljas med en unik märkning. Varje fiber som ingår i bandet ska dessutom särskiljas utifrån dess färg.

 

Hexatronic Mailchimp Banner Ribbonkabel Outdoor

 

Med Hexatronics metod streckmärks ribbon i korta intervaller, med normalt 1-4streck för att identifiera ribbon 1-4 i ett spår. Fibrerna i bandet identifieras genom en enkel sekvens, ex. 1=röd, 2=blå, 3=vit, 4=grön. Det ger en tydlig och logisk märkning som är lätt att se för installatören. 


Streckmärkningen är standard på alla Hexatronics ribbonkablar som finns mellan 4 och 1000 fiber.

Produktexempel Ribbonkabel med streckmärkning


Tillbaka