Hexatronic mot korruption

18 dec 2018

mot korruption stor bild

Vi vill uppmärksamma en av FN:s internationella temadagar, den internationella antikorruptionsdagen som infaller den 9e december varje år.

 

Hög affärsetik är ett betydande hållbarhetsområde för Hexatronic Group.

 

Mellan den 3e och 14e december ägnar vi extra uppmärksamhet åt området genom att ge allmän information till alla anställda och genomföra workshops för utvalda funktioner inom koncernen, med inriktning på mutor och korruption.

Potentiella riskområden, etiska dilemman och vikten av att skapa rätt kultur kommer att diskuteras.

 

Vi förväntar oss också att våra leverantörer och affärspartners hjälper oss att göra rätt!


Tillbaka