Hexatronic är del av en ledande testbädd för framtidens teknologi

02 sep 2016

Hexatronic ingår i Urban ICT Arenas uppdrag att utveckla hållbara digitala städer, driva innovation och säkra morgondagens arbeten.

 

Urban ICT Arena (UICTA) är en öppen arena för samverkan och teknisk utveckling och integration i urbana miljöer där digitaliseringens möjligheter för hållbara digitala städer kan utvecklas, testas och demonstreras.

 

UICTA leds av Kista Science City, tillsammans med Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, Stockholms stad, Ericsson, IBM, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Swedish ICT och Länsstyrelsen i Stockholm. Projektet stöds av Telia, Cisco, Intel, Citycon och nu alltså även av Hexatronic.

 

Hexatronic Linkedin Timelinelink 725X440px Testbed Sv

Inom UICTA kommer Hexatronic att tillsammans med parters och övriga deltagare utveckla och integrera  innovativa tekniska lösningar inom information och kommunikationsteknik , främst fiberinfrastruktur för 5G och andra trådlösa tekniker.

 

Framtidens kommunikationslösningar ställer helt andra krav på dagens IT infrastruktur. Vi har sett början av detta genom de stora antal fiberprojekt som pågår över världen där fokus är på Fiber Till Hemmet (FTTH). Kommande tekniker som 5G och IoT (Internet of Things) applikationer höjer ribban ytterligare. Här kommer Hexatronic att bidra till att teknikerna utvecklas och att Sverige bibehåller en ledande roll inom området.

 

Vad kan vi förvänta oss av Hexatronics deltagande i UICTA? Hexatronic vill bidra till utvecklingen av den hållbara staden. Smarta digitala lösningar är en av teknikerna för att möjliggöra detta. Nya innovativa kabelsystem baserade på s.k. ”aktiva” kablar där optofiber och kraftmatning integreras i en enhet, installationsmetoder som minimerar kostnaden för utbyggnad, signal och kraftmatning via ljusledare för framtida sensornätverk är några exempel.

 

För mer information, besök: 

http://www.urbanictarena.se/hexatronic/

http://www.urbanictarena.se/


Tillbaka