Att omsätta teori i praktiken

Att göra ett examensarbete kan ge nya perspektiv och bidra till din personliga utveckling, det ger dig möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper och omsätta dem i praktiken. Varje år tar vi emot ett antal studenter som gör sitt examensarbete hos oss.

När du skriver ditt examensarbete hos oss får du möjlighet att utveckla såväl dina teoretiska som praktiska kunskaper. Du skaffar dig dessutom nyttiga erfarenheter och värdefulla kontakter inför framtiden. Examensarbeten är viktiga för oss som företag också. Dels bidrar de till vår verksamhet och dels får vi tillfälle att lära känna engagerade och duktiga studenter.

Några exempel på examensarbeten som genomförts hos Hexatronic Cables & Interconnect Systems det senaste året är inom produktutveckling, installationsmetoder och produktionsmetoder.

Hexatronic Cables & Interconnect Systems betalar marknadsmässig ersättning för examensarbeten som är godkända av både oss och skolan.

Aktuella examensarbeten 
Varje år tar vi in några studenter som gör sina examensarbeten hos oss. Om du är intresserad av att göra ett arbete hos oss så kontakta oss så berättar vi mer.

Föreslå ett eget examensarbete
Har du en idé på ett examensarbete som du tror skulle passa i vår verksamhet? Hör gärna av dig till oss. Vi är alltid intresserade av nya idéer.

Gör så här: 

1. Beskriv ditt förslag så tydligt och konkret som möjligt.

2. Bifoga CV, personligt brev och betyg. Beskriv vilka kurser du läst och läser i ditt CV. 
I det personliga brevet önskar vi följande information:

  • Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, personnummer)
  • Vilken högskola eller universitet du studerar på
  • När du vill påbörja ditt examensarbete
  • Omfattning på examensarbetet
  • Om du vill skriva arbetet tillsammans med någon
  • Berätta om dig själv och vilka mål du har med att göra ett examensarbete hos oss.

3. Skicka din förfrågan till hr@hexatronic.com och ange Exjobb i ämnesraden för mailet. Var gärna ute i god tid med din förfrågan. När vi fått din intresseanmälan undersöker vi vilka möjligheter som finns i organisationen. Du kan räkna med att få ett svar inom två månader.