Olof Anteskog, processtekniker

Olof Medarbetarportraett DSC5537

Jag ser stora möjligheter att bredda min kunskap ytterligare

Olof Anteskog är född i Örebro men uppvuxen i Hudiksvall. Här bor han nu med fru och barn. Några år efter att Olof gått ut gymnasiet, sökte han jobb på Ericssons kabelfabrik i Hudiksvall. 
Han fick jobbet inom produktion och tillverkade fiber och fiberband. De första månaderna gick han parallellt med en handledare för att lära sig alla maskiner och arbetsmoment. Under de första åren inom produktion arbetade Olof skift. Efter drygt tio år gick han över till enheten för sjökabelskarvning och var där i ett år. 

2007 sökte han en tjänst som utlystes internt som processtekniker på teknikenheten. Där är han kvar än idag. Teknikenheten består av ca 10 personer, främst ingenjörer av olika nivå och inriktning. Numera arbetar Olof dagtid. Olofs uppgift som processtekniker är att arbeta med produkt- och processutveckling och som stöd för den dagliga produktionen. 

- Behovet av nya produkter och justeringar av befintliga kommer både från marknad och från produktion, berättar Olof. Vi strävar hela tiden efter att förbättra och effektivisera tillverkningen och bestämma vilka maskiner, metoder och material vi ska använda för att kunna tillverka de bästa produkterna.

Ingen dag är den andra lik och det är något Olof uppskattar. Arbete framför datorn kombineras med kund- och leverantörsmöten och praktiskt arbete ute i produktionen. Varje måndag har de VMS-möte då veckans arbete planeras och prioriteras.

Olof trivs på sitt arbete. Det är mycket att göra men stämningen är god och arbetskompisarna bra. 
- Vi håller fortfarande på att hitta formen och rutinerna för vår enhet efter att den nya ägaren Hexatronic tog över Ericssons verksamhet, säger Olof. En del av mina tidigare arbetsuppgifter är kvar och nya har tillkommit. Vi är färre medarbetare nu än på Ericssontiden men vi samarbetar mer över enhetsgränserna och beslutsvägarna har blivit betydligt kortare, vilket jag tycker är väldigt positivt. 

Om framtiden säger Olof att han fortfarande har mycket kvar att lära inom teknik och han ser stora möjligheter att bredda sin kunskap ytterligare inom den enhet han är.

 

Olof Anteskog, processtekniker
Ålder: 42 år
Bor: Hudiksvall