Jan Aronsson, Säljare

Medarbetarportraett Jan

Att sälja handlar till stor del om att bygga och vårda kundrelationer. 

När Jan Aronsson var 16 år gammal fick han arbete på Televerket i Falköping och arbetade med kabelnätsbyggnad och sedermera även arbete med fiberkabel. En anställning som han blev trogen i drygt 25 år. I början av 1990-talet fick Jan ett erbjudande från Ericsson om att projektera kabelnät i Libanon. Ett uppdrag han nappade på och som gav honom blodad tand för att arbeta utomlands. Två år i Libanon skulle följas av flera omgångar utlandstjänst i länder som Filippinerna, Ryssland och Saudi Arabien, alltid med uppdraget att projektera kabel- och fibernät. 

När Ericsson Cables i Hudiksvall gjorde en storsatsning på försäljning i Mellanöstern tio år senare fick Jan frågan om han ville ansvara för det. Inledningsvis arbetade han utomlands en vecka i månaden och däremellan från kontoret hemma i Falköping. Efter några år blev dagarna på resande fot fler då kunderna krävde att Jan fanns på plats. Från och med 2005 utökades Jans ansvar att förutom Mellanöstern även omfatta alla länder i Afrika. 

- Jag hade smeknamnet den resande cowboyen, säger Jan och skrattar. Jag var jämt på resande fot och bröt ny mark i länder som inte visste något om fibernät. Att sälja handlar till stor del om att bygga relationer och vinna kundens förtroende. När man lyckats med det gäller det att leverera det man kommit överens om och tagit i hand på. 

De sista åren på Ericsson var arbetsbelastningen hög och väldigt mycket tid gick åt för resor, möten och administration. Jan fick avlastning efter något år då Ericsson anställde fler säljare i både Mellanöstern och i Afrika.

Sedan Hexatronic tog över verksamheten i Hudiksvall har Jans uppdrag inte förändrats nämnvärt. 
Han förväntas fortfarande vara ute merparten av sin tid hos kunderna, bygga och vårda relationer, hålla presentationer, diskutera upplägg och ta hem affärer. 

- Friheten är det jag uppskattar mest med mitt arbete. Att få ett helhetsansvar och jobba mot uppsatta mål passar mig perfekt, säger Jan. Att jobba som säljare kräver att man har god förståelse för kunden, en stor portion tålamod, är lyhörd och har förmågan att ta hem affären. Uppskattar man att arbeta självständigt och styra sin egen tid så tror jag att jobbet som säljare passar perfekt. 

Jan fyllde 60 tidigare i år. När han tänker framåt så tror han att han kommer att arbeta några år till. Så länge lusten och drivet finns kvar. Därefter ser han fram mot mer tid med familj och vänner på hemmaplan. Att flyga sportflyg Cessna 172 är ett av Jans stora intressen samt tid i skog och mark så det hoppas han få mer tid för framöver.


Jan Aronsson, säljare            
Ålder: 60 år
Bor: Falköping